En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE), PIZZERÍA CAN ARIAS S.L informa que és titular de la pàgina web http: // pizzeria-can- arias.cat/. De conformitat amb l’exigència de l’article 10 de la citada Llei, PIZZERÍA CAN ARIAS S.L informa de les següents dades:

El titular d’aquesta web és PIZZERÍA CAN ARIAS S.L, amb DNI 47712389Q i domicili social a CTRA SAN FELIU 67 08480, AMETLLA DEL VALLES, L ‘(BARCELONA). L’adreça de correu electrònic de contacte de l’empresa és: pizzería.can.arias@gmail.com.

Usuari i règim de responsabilitats
La navegació, accés i ús per la web de PIZZERÍA CAN ARIAS S.L confereix la condició d’usuari, per la qual s’accepten, des de la navegació per la web de PIZZERÍA CAN ARIAS S.L, totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa de obligat compliment legal segons el cas.
El lloc web de PIZZERÍA CAN ARIAS S.L proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. El usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

– La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis extrets per PIZZERÍA CAN ARIAS S.L per a l’accés a determinats continguts o serveis oferts per la web.
– L’ús de la informació, serveis i dades oferts per PIZZERÍA CAN ARIAS S.L contràriament al disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, les bones costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar una lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

Política d’enllaços i exempcions de responsabilitat
PIZZERÍA CAN ARIAS S.L no es fa responsable dels continguts dels llocs web als quals el usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercir cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als que es pot accedir a través dels enllaços.
PIZZERÍA CAN ARIAS S.L declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris de la seva web que podrien derivar-se de la navegació per la seva web. En conseqüència, PIZZERÍA CAN ARIAS S.L no es fa responsable, en cap cas, dels possibles danys que per la navegació per Internet poguessin sofrir l’usuari.
Modificacions
PIZZERÍA CAN ARIAS S.L es reserva el dret de realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense previ avís, en el contingut de la seva web. Tant quant al contingut del lloc web, com en les condicions d’ús del mateix, o en les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions es podran realitzar a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran obligades a complir durant el temps en què es publiquin a la web i fins que no siguin modificades de manera vàlida per posteriors.

Indicació dels preus.
Cada possible producte ofert tindrà indicat el seu preu i si té incorporat l’IVA o qualsevol altre impost que, si escau, sigui d’aplicació. Els preus indicats a la pantalla seran els vigents en cada moment excepte l’error tipogràfic. Quan el preu sigui diferent pel motiu anteriorment exposat, PIZZERÍA CAN ARIAS S.L ho comunicarà al client, via e-mail, abans de procedir a la cobrament del producte.
Serveis de reserva per internet
Certs continguts de la pàgina web de PIZZERÍA CAN ARIAS S.L contenen la possibilitat de reservar per Internet. L’ús dels mateixos requerirà la lectura i acceptació obligatòria de les condicions generals de reserva establertes al efecte per PIZZERÍA CAN ARIAS S.L.

Protecció de dades
De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, ens informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de PIZZERÍA CAN ARIAS S.L amb CIF 47712389Q i domicili social a CTRA SAN FELIU 67 08480, AMETLLA DEL VALLES , L ‘(BARCELONA), amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre les dues parts. En compliment amb la normativa vigent, PIZZERÍA CAN ARIAS S.L informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir els preceptes esmentats amb anterioritat.
Mentre no ens comuniqueu el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-los per a les finalitats esmentades.
PIZZERÍA CAN ARIAS S.L informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent,

Desplaça cap amunt